Forretningsetik & politik

Code of Conduct

M. Wilhelmsen A/S (herefter MW) er en engrosvirksomhed, der fuldt ud forpligter sig til, at overholde og respektere internationale menneske- og arbejdstagerrettigheder. Vores Code of Conduct dækker over følgende emner: 

 • Tvangsarbejde 
 • Børnearbejde
 • Diskrimination
 • Fagforeningsfrihed
 • Sundt og sikkert arbejdsmiljø
 • Hvile, fritid og ferie
 • Leveløn (overholdelse af mindsteløn)
 • Uværdig behandling og privatlivets fred

(Listen er ikke udtømmende)

———————

Generelle krav til leverandører og underleverandører

For alle vores indkøbte produkter gælder det, at det er leverandørens eneansvar at overholde alle relevante og nødvendige love mht. rettigheder. Det er samtidig leverandørens ansvar at kunne fremvise information og dokumentation på at alle regler overholdes, da dette er et krav for at kunne handle med MW. Dette gælder også hvis leverandøren benytter underleverandører.

Hvis MW opdager misligholdelse, forventer vi at leverandøren retter sig ind efter reglerne. Hvis leverandøren ikke retter sig ind, vil MW overveje det fremtidige samarbejde.

Generelle MW vilkår:

1) at arbejdstagere får ordentlige arbejdsforhold uden krænkelser af deres grundlæggende rettigheder, uanset hvor de arbejder,

2) at vores kunder kan købe varer, der er produceret uden krænkelser af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder.

———————

Generelle krav til ansatte

Alle ansatte skal før deres ansættelse kunne fremvise dokumention eller ID på hvem de er. Disse oplysninger opbevares af MW i aflåste arkiver og destrueres 2 måneder fra den dag ansættelsesforholdet ikke længere eksisterer.

Chikane eller trusler mod andre mennesker (inklusiv ansatte) er strengt forbudt. Vi forventer samtidig at vores ansatte fuldt ud behandler andre mennesker, inklusiv kollegaer og kunder, med respekt, tolerance og omhu. Såfremt en ansat føler sig chikaneret på arbejdpladsen, skal denne tage fat i nærmeste leder eller ledelse.

Kontrakter indgået af ansatte med levenrandører på vegne af MW SKAL overholde vores Code of Conduct. Bliver denne ikke overholdt, vil ledelsen i MW overveje det fremtidige samarbejde og ansættelsesforhold.

Alle ansatte er påkrævet, at rapportere misligholdelse af vores Code of Conduct til den øverste ledelse. 

Rapporteringsprocessens 9 trin for tvivl om misligholdelse:

1. Er det lovligt? 

2. Er det etisk korrekt?

3. Er det i overensstemmelse vores code of conduct?

4. Vil det være passende i en global sammenhæng?

5. Sætter jeg det rette eksempel?

6. Vil det påvirke MW omdømme positivt/neutralt hvis det blev offentligt?

7. Vil den person, jeg respekterer mest, synes det er i orden?

8. Vil jeg være komfortabel med at se det i nyhederne?

9. Føles mavefornemmelsen rigtig?

Alle spørgsmål skal kunne besvares med JA for at fortsætte. Hvis blot et at spørgsmålene besvares med NEJ/USIKKER, kontakt da nærmeste leder for vejledning.

———————

Miljø politik

Vi arbejder med miljøhensyn ved at

 • Arbejde systematisk på at forebygge forurening, nedbringe forbrug af energi og vand, mindske affaldsmængderne og fremme genbrug, samt løbende forbedre vores miljøindsats
 • Etablere og udbygge samarbejde og dialog med vores leverandører og entreprenører med henblik på at anvende mindre miljøbelastende produkter og ydelser
 • Som minimum at overholde gældende lovgivning og andre bestemmelser, som vi har tilsluttet os for på miljøområdet
 • Være åbne og informative omkring vores miljøindsats

Målsætninger

Her er målsætningerne vi arbejder efter for at opfylde vores overordnede miljøpolitik i den daglige drift.

 • M. Wilhelmsen A/S vil i sit daglige virke arbejde systematisk på at forebygge forurening, minimere ressourceforbrug og fremme genbrug
 • M. Wilhelmsen A/S vil ved en helhedsorienteret tankegang sikre en fortsat forbedring af miljøindsatsen ved regelmæssigt at gennemgå de miljømæssige påvirkninger af aktiviteter og fastsætte målsætninger og mål for indsatsen
 • M. Wilhelmsen A/S vil lægge vægt på miljø kombineret med sikkerhed, pris og kvalitet ved indkøb, og søge samarbejdspartnere med samme holdning
 • M. Wilhelmsen A/S vil påvirke og motivere sine leverandører til at levere miljøforsvarlige produkter og serviceydelser og sine entreprenører og andre samarbejdspartnere til at opføre sig miljømæssigt ansvarligt
 • M. Wilhelmsen A/S vil gennem information og uddannelse sikre, at den enkelte medarbejder, samt personer der arbejder i og for M. Wilhelmsen A/S, erkender sit ansvar for såvel det ydre miljø som for arbejdsmiljøet
 • M. Wilhelmsen A/S vil opretholde en dialog med vore interessenter om miljøpræstationer og formidle de opnåede resultater til vores kunder